Kompozicijos, Dekoracijos ir kita

PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

01. Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
- veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
- nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
- juridiniai asmenys;
- visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ (žr. 5 skyrių „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“). Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių 1.3. p.) sąrašą.

02. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
- užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą (neužmirškite nurodyti savo elektroninio pašto adreso, kitaip negausite pranešimų apie užsakymo gavimą, užsakymo patvirtinimo, negalėsite apmokėti užsakymo).

3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 1.5. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

5. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjui pamiršus slaptažodį, galima pasinaudoti slaptažodžio priminimo pagalba: paspauskite nuorodą „Priminti slaptažodį“, esančią pagrindiniame puslapyje žemiau prisijungimo formos.

7. Mes stebime svetainės lankomumą statistikos programos pagalba ir analizuojame gautą informaciją (lankytojų kiekis, iš kokių puslapių lankytojas buvo nukreiptas ir pan.). Statistinė informacija gaunama automatiškai apsilankant mūsų tinklapyje. Šią informaciją naudojame vidinei įmonės analizei, prekių asortimento bei paslaugų kokybės gerinimui.

8. Mūsų tinklapyje mes galime naudoti slapukus, kurie siunčiami į lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui mūsų svetainėje ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Vėliau slapukų pagalba yra palengvinamas Jūsų kompiuterio (lankytojo) identifikavimas bei prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

03. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

04. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai​

1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei informuoti LR teisėsaugos institucijas.

3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

5. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. El. parduotuvė turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

8. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

05. Prekių užsakymas, saugus atsiskaitymas, atsiskaitymo tvarka

1. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, kuriuo nurodo, jog užsakymas priimtas.

2. Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 609 27003

3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.1 Bankiniu pavedimu — tai neautomatinis būdas, kai pats atliekate pavedimą į mūsų atsiskaitomąją Swedbank sąskaitą.
4. 2 Paysera LT – tai saugi automatinių apmokėjimų sistema, kuri veikia daugybėje šalių ir valiutų.

5. Sistema Paysera leidžia atsiskaityti už pasirinktas prekes šiais būdais:
atsiskaityti per Paysera saskaitą, AB SEB bankas, AB Swedbank bankas, Luminor bankas, AB Citadele bankas, AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas, Lietuvos kredito unijos.

6. Pasirinkus 4.4.2. punkte nurodytą būdą „Paysera“, atsakomybė už duomenų saugumą tenka paysera.lt. Ši sistema administruojama UAB ,,Paysera LT“, Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

7. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Negavus mokėjimo per 3 d.d. nuo užsakymo patvirtinimo dienos, užsakymas - anuliuojamas..

06. Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

1. Tik gavus apmokėjimą už suformuojamas kliento įsigytų prekių užsakymas ir perkeliamas į Pirkėjo elektroninę paskyrą el. parduotuvėje.

2. Gėlių kompozicijas, namų dekore prekes ir visas kitas prekes siunčiame per Venipak kurjerių tarnybą. Siuntimo kaina priklauso nuo kompozicijos svorio iki 2kg kaina - 5 Eur, iki 5kg kaina - 6 Eur, iki 10kg kaina - 7 Eur.
Nemokamas pristatymas galioja perkantiems virš 100 Eur.

3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu Prekių užsakymas pateikiamas netinkamos komplektacijos, į Pirkėjo elektroninę paskyrą el. parduotuvėje priskiriami netinkami, arba neįsigyti leidiniai.

07. Prekių kokybė, grąžinimas ir keitimas, garantijos

1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. 3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

4. Grąžinti prekes Pirkėjas gali tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudota, atidaryta ir turi būti tokios būklės, kokios buvo išsiųstos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norit apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

5. Grąžinimo metu pirkėjui grąžinama prekių pirkimo suma. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinimos, išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjo pristatyta prekė yra brokuota, sudužusi arba yra kitų gamyklinių pažeidimų.

6. Norėdami pakeisti arba grąžinti prekę, spauskite čia: grąžinimo forma ir užpildykite.

Back to top